Trygghet och trivsel

Vi är en förskola med en avdelning vilket gör att barnen träffar samma personal hela dagen, och att föräldrar alltid möter oss då de lämnar och hämtar sina barn.

Vi jobbar för ett bra och positivt bemötande och en rak kommunikation med föräldrar. Det innebär bland annat att vi pratar regelbundet om barnen och hur de har det och tar upp direkt om det är några oklarheter och uppmuntrar föräldrarna att göra detsamma.