På avdelningen

Vi förlägger mycket av verksamheten utomhus och de små barnen sover i vagnar.

En dag i veckan under mars-november tar vi med oss lunchen och äter den i naturen. Vår förskola präglas av ett demokratiskt förhållningssätt. Genom att barnen får vara med och planera och styra verksamheten gör vi barnen delaktiga i sitt eget lärande. Barnen får vara med och bestämma vad de vill göra i sina grupper men också hur utflyktsdagarna ska se ut.