Om oss

Wrangelsgatans förskola är en lägenhetsförskola med en avdelning för barn som är 1-5 år.

Vi är tre förskollärare som ansvarar för verksamhetens innehåll. Vi ligger mitt i centrala Helsingborg och har ljusa, fina lokaler. Närheten till Pålsjö skog, Fredriksdal, Olympia och Dunkers kulturhus ger oss fantastiska möjligheter i den dagliga verksamheten.

På Wrangelsgatans förskola erbjuder vi en trygg och harmonisk miljö där det finns utrymme för glädje och humor. Vi vill att du som förälder ska känna att du kan lämna ditt barn i en trygg miljö där hon eller han blir behandlad med respekt. Därför jobbar vi aktivt för jämställdhet, allas lika värde och med kamratskap. Vi lär barnen att visa hänsyn, vara en bra kamrat och att respektera varandras olikheter. Vi arbetar med Start och Stegvis i förskolan med bra material som vi använder oss av i barnens sociala träning och inlärning.

Här ser vi varje barn

Vi ser varje barn och dess behov, förmågor och talanger. Vi vill att ditt barn ska utvecklas och inspireras både socialt, emotionellt och intellektuellt. Genom lek, drama, sång och musik, skapande och kultur vill vi inspirera och väcka barns nyfikenhet om hur saker och ting hänger ihop och fungerar.

Vi vill ge barnen ett rikt språk genom språklekar, rim och ramsor och sagor lära barn med lust och glädje. Vuxna finns alltid till hands och är lyhörda för barnens behov. Vi vistas mycket ute och går ofta till skogen och närliggande parker. Även stadens kulturutbud för barn såsom bibliotek, konserthus och teater är något som vi regelbundet nyttjar.