Du som förälder

Vi på Wrangelsgatans förskola har olika former av föräldrasamverkan.

Dels i form av föräldramöten då du får information om ditt barn, dels genom våra gemensamma aktiviteter då du får möjlighet att träffa andra föräldrar. Varje termin har vi föräldramöte, då vi informerar kring terminen och även tar upp ämnen som ni föräldrar kan ha önskemål om.